CleverSystem

Clever-järjestelmät ovat ennakoivia ja automaattisia sisä-ja tulologistiikan tilausjärjestelmiä.
Skaalautuvuutensa ansiosta ne soveltuvat joustavasti moneen eri tarkoitukseen sekä käyttöympäristöön.
Olipa kyseessä teollisuus, rakennustyömaa, kauppa, varasto tai vaikka sairaala olosuhde.

Clever-järjestelmät toimivat ennakoivasti tilaten automaattisesti täydennykset ennen tuotteiden loppumista.
Järjestelmä toimii imuohjautuvasti, parantaen varaston kiertoa ja vapauttaen varastoissa kiinni olevaa pääomaa muuhun käyttöön.
Järjestelmän huolehtiessa saatavuudesta vapautuu aikaa ja resursseja itse työntekoon.

Clever-järjestelmä Leanaa yrityksesi tulo- ja sisälogistiikan prosessit!