Vain yritysasiakkaille  

Vain yritysasiakkaille

Asiakaspalvelu 010-308 4500

Nopea palvelu

Yli 20,000 tuotetta

Yleiset myynti- ja toimitusehdot

Nämä ovat Ferrometal Oy:n yleiset myyntiehdot. Mikäli näihin ehtoihin on osapuolten välisessä kaupassa kerran vedottu, on ne katsottava hyväksytyiksi myös myöhemmässä kaupassa.

Hinnat

Hinnat vapaasti varastostamme ilman sitoutusta. Hinnat ilman arvonlisäveroa. Laskutus määräytyy toimituspäivän hintaan.

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu tai Ferrometal Oy:n hinnaston mukainen.

Tavarantoimittaja pidättää itsellään oikeuden hinnan muutoksiin, mikäli hänestä riippumattomat maksut, verot tai veroluonteiset maksut muuttuvat ennen toimituspäivää.

Omistusoikeus

Omistusoikeus kauppatavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu.

Maksuehto

Maksuaika määräytyy laskussa mainitun mukaisesti. Eräpäivästä myöhästyneestä laskun maksusta perimme 16% viivästyskoron. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä perintäkulut.

Palautukset ja hyvitykset

Tavaran palautuksesta on aina sovittava etukäteen Ferrometal Oy:n myynnin tai asiakaspalvelun kanssa. Palautus tulee tehdä Ferrometal Oy:n ohjeistamaa rahdinkuljettajaa käyttäen.

Palautettavian tuotteiden tulee olla virheettömiä ja pakkaukset ehjiä.

Milloin palautus johtuu Ferrometal Oy:n toiminnasta, hyvityksen määrä on 100%. Jos palautus tapahtuu asiakkaasta johtuvasta syystä, hyvitämme korkeintaan 80% toimituksen arvosta. Asiakaskohtaisia tuotteita tai asiakkaalle välitettäviä ei-varastoitavia tuotteita ei hyväksytä palautettavaksi, eikä niistä makseta hyvitystä.

Palautukseen on liitettävä kopio Ferrometal Oy:n lähetyslistasta, palauttajan tiedot sekä henkilön nimi, jonka kanssa palautuksesta on sovittu.

Muistutukset

Laskua tai lähetystä koskevat muistutukset tulee tehdä 8 päivän kuluessa laskun päivämäärästä.

Vakuutukset

Lähetykset asiakkaan vastuulla. Vakuutus vain asiakkaan sitä kirjallisesti pyytäessä.

Välillinen vahinko

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle viivästyksestä eikä toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, vienti- tai tuontikielto, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myyjä ei ole valvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

Toimitus-, käsittely ja laskutuslisät

Emme peri normaalissa tilauksessa erillisiä toimitus-, käsittely- tai laskutuslisiä.