Vispārīgie pārdošanas noteikumi un nosacījumi

Šie ir Ferrometal (piegādātāja) vispārīgie pārdošanas noteikumi un nosacījumi. Ja vienu reizi sniegsiet savu piekrišanu šiem noteikumiem un nosacījumiem, tiks uzskatīts, ka piekrišana ir sniegta arī turpmākajiem darījumiem.

Cenas

Cenas ir brīvi noteiktas atbilstoši piegādāja krājumiem un nerada nekādas saistības. Cenās nav ietverts pievienotās vērtības nodoklis. Rēķini tiek izrakstīti, pamatojoties uz cenām piegādes dienā.

Tirdzniecības cena tiek noteikta, pusēm vienojoties vai pamatojoties uz Ferrometal pašreizējo cenrādi. Piegādātājs patur tiesības mainīt cenu gadījumā, ja pirms piegādes tiek mainīti no piegādātāja neatkarīgi faktori, piemēram, nodokļi, nodevas utt.

Īpašumtiesības

Preču īpašumtiesības tiek nodotas klientam brīdī, kad preces ir pilnībā apmaksātas.

Apmaksas noteikumi

Apmaksas termiņš ir norādīts rēķinā. Par maksājumiem, kas tiek veikti pēc apmaksas termiņa beigām, piegādātājs iekasē nokavējuma naudu 16 % apmērā. Piegādātājam ir arī tiesības pieprasīt iekasēšanas izmaksu segšanu.

Atgriešana un kreditēšana

Par preču atgriešanu vienmēr ir jāvienojas ar Ferrometal pārdošanas vai klientu apkalpošanas dienestu. Atgriešana ir jāveic, izmantojot Ferrometal norādīto kravu pārvadājumu veidu.

Atgrieztajām precēm ir jābūt nevainojamā stāvoklī un nesabojātā iepakojumā.

Ja atgriešana tiek veikta Ferrometal vainas dēļ, tiek nodrošināts kredīts 100 % apmērā.

Ja atgriešana tiek veikta ar klientu saistīta iemesla dēļ, piegādātājs kreditē ne vairāk kā 80 % no pasūtījuma vērtības. Klientam specifiskos produktus vai nestandarta produktus, kas ir pasūtīti klienta vajadzībām, nevar atgriezt, un par šādiem produktiem netiek pieņemts kredīts.

Atgrieztajām precēm ir jāpievieno Ferrometal pavadzīmes kopija, tās personas vai uzņēmuma kontaktinformācija un vārds vai nosaukums, kas atgriež preces, un Ferrometal darbinieka vārds, kas ir piekritis atgriešanai.

Sūdzības

Sūdzības par piegādi vai rēķinu ir jāiesniedz astoņu dienu laikā pēc rēķina datuma.

Apdrošināšana

Par piegādi ir atbildīgs klients. Apdrošināšana tiek veikta tikai pēc klienta rakstiska pieprasījuma.

Netiešs kaitējums

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle viivästyksestä eikä toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

Piegādātājs nav atbildīgs par kaitējumu klientam, ko ir izraisījusi nokavēta piegāde vai kļūda, un piegādātajam nav jānodrošina kompensācija par šādu kaitējumu.

Nepārvarama vara

Piegādātājam nav pienākuma pildīt tirdzniecības līguma prasības, ja piegādi vai tās daļu traucē dabas parādība, ugunsgrēks, iekārtu salūšana, streiks, karš, importēšanas/eksportēšanas noteikumi, ražošanas pārtraukšana, satiksmes traucējumi vai citi šķēršļi, ko piegādātājs nevar pārvarēt. Piegādātājam nav pienākuma kompensēt jebkādus zaudējumus klientam, ko ir izraisījusi nespēja izpildīt līguma prasības, un piegādātājam ir tiesības anulēt līgumu.

Piegādes, apstrādes vai rēķinu izrakstīšanas maksa

Piegādātājs neiekasē piegādes, apstrādes vai rēķinu izrakstīšanas maksu par parastiem pasūtījumiem un piegādēm.